< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԳԱ ԳԴ ԳԵ ԳԶ ԳԹ ԳԺ ԳԻ ԳԼ ԳԾ ԳՄ ԳՅ ԳՆ ԳՈ ԳՌ ԳՎ ԳՏ ԳՐ ԳՑ 
selected terms: 24 page 1 of 1
1. գնալ descend ◊ go ◊ leave ◊ reach ◊ visit
2. գնալ գալ visit
3. գնահատական estimation
4. գնահատել appreciate ◊ estimate ◊ regard
5. գնահատություն recognition
6. գնահատում estimation
7. գնահատված valuable
8. գնացուցակ price-list
9. գնդակ ball ◊ bullet
10. գնդակահարել shoot
11. գնդակահարում execution
12. գնդապետ colonel
13. գնդասեղ pin
14. գնդացիր machine gun
15. գնդացրորդ gunner
16. գնդերիզ screw
17. գնել buy ◊ purchase
18. գնելու purchasing
19. գնողական purchasing
20. գնորդ buyer ◊ client
21. գնում կատարել buy
22. գնչու gipsy
23. գնչուական gipsy
24. գնչուհի gipsy
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb