< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԵԳ ԵԶ ԵԹ ԵԼ ԵԿ ԵՂ ԵՆ ԵՇ ԵՊ ԵՌ ԵՍ ԵՎ ԵՏ ԵՐ ԵՒ ԵՓ 
selected terms: 17 page 1 of 1
1. եղան pitchfork
2. եղանակ season ◊ weather
3. եղբայր brother
4. եղբոր աղջիկ niece
5. եղբորորդի nephew
6. եղեգ cane ◊ reed
7. եղեւնի fir ◊ fur-tree
8. եղինջ nettle
9. եղյամ hoarfrost
10. եղյան hoarfrost
11. եղնիկ deer
12. եղունգ nail
13. եղջերավոր horned
14. եղջերու deer
15. եղջյուր horn
16. եղրեւանի lilac
17. եղրեւանու lilac
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb