< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԽԱ ԽԵ ԽԶ ԽԸ ԽԹ ԽԻ ԽԼ ԽԽ ԽՂ ԽՃ ԽՄ ԽՅ ԽՆ ԽՇ ԽՈ ԽՊ ԽՌ ԽՍ ԽՏ ԽՐ ԽՑ ԽՓ 
selected terms: 17 page 1 of 1
1. խեժ pitch ◊ resin
2. խել poop ◊ provender
3. խելագար crazy ◊ insane ◊ lunatic
4. խելացի clever ◊ explanatory ◊ reasonable
5. խելոք clever ◊ explanatory
6. խելք mind ◊ reason ◊ sense ◊ wit
7. խեղաթյուրել deform ◊ distort ◊ pervert
8. խեղանդամ cripple
9. խեղդել to choke
10. խեղդվել choke ◊ gasp
11. խեղել to maim
12. խեղճ miserable ◊ wretched
13. խենթ crazy ◊ insane ◊ lunatic
14. խեցգետին crawfish
15. խեցե ceramic
16. խեցեգործություն ceramics
17. խեցի ceramics ◊ sink
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb