< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԾԱ ԾԵ ԾԻ ԾԼ ԾԽ ԾԾ ԾՂ ԾՄ ԾՆ ԾՈ ԾՌ ԾՎ ԾՐ ԾՓ 
selected terms: 28 page 1 of 1
1. ծոծրակ nape
2. ծոռ great-grandson
3. ծով sea
4. ծովաբողկ horseradish
5. ծովախորշ bay
6. ծովածոց bay ◊ gulf
7. ծովակալ admiral
8. ծովահեն pirate
9. ծովամարտ sea battle
10. ծովային marine ◊ sailor ◊ sea ◊ seaman
11. ծովատառեխ herring
12. ծովափ beach
13. ծովափնյա seaside
14. ծովեզերք beach
15. ծովեզրյա seaside
16. ծովի marine
17. ծովով ճանապար գնալ to sail
18. ծորակ tap
19. ծոց bay ◊ gulf
20. ծոցատետր notebook
21. ծուլություն laziness
22. ծուխ smoke
23. ծուծ brain
24. ծուղակ pitfall ◊ trap
25. ծունկ knee
26. ծուռ curve ◊ wry
27. ծուռթաթ pigeon-toed
28. ծոփերիզ purl
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb