< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՇԱ ՇԵ ՇԻ ՇԼ ՇՂ ՇՄ ՇՅ ՇՆ ՇՇ ՇՈ ՇՉ ՇՊ ՇՌ ՇՎ ՇՏ ՇՐ ՇՓ ՇՔ 
selected terms: 13 page 1 of 1
1. Շնորհավոր նոր տարի [shnorhavor nor tari] Happy New Year
2. շնաձուկ shark
3. շնորհալի gifted
4. շնորհակալեմ thank
5. շնորհակալություն thank
6. շնորհակալություն հայտնել to thank
7. շնորհավորական congratulatory
8. շնորհավորել to congratulate
9. շնորհավորում congratulation
10. շնորհել appropriate ◊ award
11. շնչահեղձ լինել choke ◊ gasp
12. շնչառություն breath ◊ respiration
13. շնչել to breathe ◊ to inhale ◊ to sigh
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb