< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՏԱ ՏԳ ՏԵ ՏԶ ՏԻ ՏԽ ՏԿ ՏՀ ՏՁ ՏՂ ՏՆ ՏՈ ՏՊ ՏՎ ՏՏ ՏՐ ՏՔ 
selected terms: 17 page 1 of 1
1. տրամաբանական logic ◊ reasonable
2. տրամաբանական է logically
3. տրամաբանորեն logically
4. տրամաբանություն logic
5. տրամագիծ diameter
6. տրամադրել to give
7. տրամադրություն mood ◊ temper
8. տրամադրվել to be adjusted
9. տրամաչափ calibre ◊ calipers
10. տրանսպորտ transport
11. տրանսպորտային transport
12. տրաքել to burst
13. տրաքոց explosion ◊ shot
14. տրորել rub ◊ rumple ◊ trample
15. տրտնջալ to grumble
16. տրտունջ grumble
17. տրցակ tuft
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb