< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԳԱ ԳԴ ԳԵ ԳԶ ԳԹ ԳԺ ԳԻ ԳԼ ԳԾ ԳՄ ԳՅ ԳՆ ԳՈ ԳՌ ԳՎ ԳՏ ԳՐ ԳՑ 
selected terms: 55 page 2 of 2
41. գերարագ super high-speed
42. գերբ emblem
43. գերեզման grave
44. գերեզմանոց cemetery
45. գերի ընկած captive
46. գերիշխանություն hegemony
47. գերհզոր powerful ◊ super-power
48. գերհոգնածություն over fatigue
49. գերհոգնել overtire
50. գերձայնային supersonic ◊ ultrasonic
51. գերմանական German
52. գերմանացի German
53. գերություն captivity
54. գերչակի ձեթ castor-oil
55. գերված captive
Pages: << Prev | 1 | 2 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb