< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԼԱ ԼԵ ԼԻ ԼԾ ԼԿ ԼՃ ԼՅ ԼՈ ԼՊ ԼՌ ԼՍ ԼՎ ԼՐ ԼՑ ԼՔ 
selected terms: 64 page 2 of 2
41. լուսամուտի գոգ window sill
42. լուսամփոփ lamp shade
43. լուսային light
44. լուսանալ clear ◊ light
45. լուսանկար to shine
46. լուսանկարել education ◊ illumination
47. լուսանկարիչ photo ◊ photograph ◊ portrait ◊ snapshot
48. լուսանկարչական արհեստանոց illumination
49. լուսանկարչական թուղթ lantern ◊ searchlight
50. լուսանկարչական մեքենա blackout
51. լուսանկարչություն to dawn
52. լուսանցք to photograph
53. լուսավոր photo studio ◊ photographic film
54. լուսավորել photographic paper
55. լուսավորության camera
56. լուսավորում photo
57. լուսարձակ photographer
58. լուսաքողարկում field
59. լուսին moon
60. լուսնոսկի platinum
61. լուր item of news ◊ news ◊ rumour
62. լուրջ serious
63. լուցկի match
64. լոքո catfish
Pages: << Prev | 1 | 2 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb