< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԼԱ ԼԵ ԼԻ ԼԾ ԼԿ ԼՃ ԼՅ ԼՈ ԼՊ ԼՌ ԼՍ ԼՎ ԼՐ ԼՑ ԼՔ 
selected terms: 205 page 3 of 6
81. լինգ crowbar
82. լինդ gums
83. լինել to be ◊ to stay
84. լինելը stay
85. լիովին completely
86. լիություն abundance ◊ wealth
87. լիսեռ axis
88. լիտվա Lithuania
89. լիտվական Lithuanian
90. լիտվացի Lithuanian
91. լիտվուհի Lithuanian
92. լիցքաթափել to unload
93. լիցքաթափում discharge
94. լիցքավորել to charge
95. լիքը complete ◊ full
96. լիքը լցնել to fill
97. լծակ lever
98. լծել to harness
99. լկտի impudent
100. լճակ pond ◊ pool ◊ puddle
101. լճացում depression ◊ stagnation
102. լյարդ liver
103. լոբի bean
104. լոզունգ slogan
105. լոլիկ tomato
106. լող swim
107. լող տալ swim
108. լողաթաթեր flippers
109. լողալ to float ◊ to swim
110. լողահերթ by swimming away
111. լողամրցում by swimming away
112. լողանալ swimming ◊ to bathe
113. լողանել to be washed
114. լողատաշտ tub
115. լողարան bath ◊ bathhouse
116. լողացնել to bathe
117. լողացող floating
118. լողափ beach
119. լողորդ swimmer
120. լողուն floating
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb