< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԾԱ ԾԵ ԾԻ ԾԼ ԾԽ ԾԾ ԾՂ ԾՄ ԾՆ ԾՈ ԾՌ ԾՎ ԾՐ ԾՓ 
selected terms: 95 page 3 of 3
81. ծառ tree
82. ծառայել to serve
83. ծառայող employee ◊ serving
84. ծառայություն merit ◊ service
85. ծառուղի avenue ◊ parkway
86. ծավալ volume
87. ծավալ¦ too much
88. ծավալային կինո stereo cinema
89. ծավալել develop ◊ unwrap
90. ծավալվել to spread
91. ծարավ thirst
92. ծափ clap
93. ծափ տալ to clap
94. ծափահարել applaud ◊ clap
95. ծափահարություն applause
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb