< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԿԱ ԿԵ ԿԶ ԿԸ ԿԹ ԿԻ ԿԼ ԿԾ ԿԿ ԿՂ ԿՃ ԿՄ ԿՅ ԿՆ ԿՇ ԿՈ ԿՊ ԿՌ ԿՍ ԿՎ ԿՏ ԿՐ ԿՑ 
selected terms: 585 page 6 of 15
201. կարելը possible ◊ sewing
202. կարեկից kind
203. կարեկցել to sympathize
204. կարեկցություն mercy
205. կարեւոր important
206. կարթ fishing tackle ◊ hitch
207. կարթաձող rod
208. կարթել to hook
209. կարիք need ◊ requirement ◊ shortage
210. կարիք ունենալ lack
211. կարիք չկա there is no need
212. կարիքի ունենալ to require
213. կարծել believe ◊ take
214. կարծեցյալ imaginary
215. կարծիք mind ◊ opinion
216. կարծրանալ concrete ◊ stiffen
217. կարկանդակ patty ◊ pie
218. կարկաչել murmur ◊ purl
219. կարկաչուն purl
220. կարկառ ledge
221. կարկատան clout ◊ patch
222. կարկին compasses
223. կարկուտ hail ◊ hailstones
224. կարճ brief ◊ concise ◊ not for long ◊ short
225. կարճագուլպա sock
226. կարճատես short-sighted
227. կարճատեւ brief ◊ short-term ◊ short
228. կարճատեւ դադար respite
229. կարճացնել to cut off
230. կարմիր red
231. կարմրագույն rosy
232. կարմրել to redden
233. կարմրություն crimson
234. կարմրուկ measles
235. կարող able ◊ capable
236. կարողանալ be able ◊ can ◊ consult ◊ manage
237. կարողություն capacity
238. կարոտ melancholy
239. կարոտել miss ◊ yearn
240. կարտոֆիլ potatoes
Pages: << Prev | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | .. | 15 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb